TABU - Maijas odyssé BLA I BOKA!

HVEM ER MAIJA? Hun er husholderske i 20-30-tallets Finland. Når hun ikke lenger har noen å stelle for, begynner hun å synge. Hun fortsetter med å synge etter at hun er død. Språket hennes har strofer som kan minne om verseføttene i eposet Kalevala. Det ble også sunget i den muntlige tradisjonen. Den samiske sangjoiken Soldotterens död, ble nedskrevet i Sverige omtrent samtidig som Kalevala ble det i Finland, på 1800-tallet. Begge verkene har sterke profetiske element og har inspirert tilblivelsen av romanfiguren Maija. Hun legger ut på en tidsodyssé og kommenterer begivenhetene fra den andre sida.

Lese starten og bla i boka? kopier denne linken til adressefeltet: https://issuu.com/mettebrantzeg/docs/tabu_s1-15_1633526356065_bla_i_boka


(foto: Per Heimly.)tabumaijasodysse.com