Roman med en skarp utforskning av dagsaktuelle temaer som kjendisdyrkelse, kroppspress og urett som begås i det skjulte.

 TABU – Maijas odyssé

GOD JUL TIL ALLE LESEHESTER!


TABU - Maijas odyssé 


- er en skarp utforskning av dagsaktuelle temaer som kjendisdyrkelse, kroppspress og urett som begås i det skjulte.

".. Tusen takk. Det blir årets julegave til venner og familie. Fortsett å skriv!" 

- Guri Johnson, skuespiller ved Hålogaland Teater.


MER OM ROMANEN

TABU - Maijas odyssé gir en svarthumoristisk skildring av et halvt århundre med kvinnehistorier fra usette kunstnermiljøer.  Bokbloggen gir terningkast fem:

"Brantzeg innlemmer historiske korrekte navn og faktaopplysninger i historien, noko som skaper eit realistisk bilete på at dette faktisk har skjedd. Og kanskje noko av det er sant? Når det spørsmålet dukker opp, har forfattar gjort ein strålende jobb med å viske bort den berømte grensa med fri dikting og røverhistorie, eller med sannhet i bunn."

NY ROMAN  I 2021

Mette Brantzeg er fra Strømmen, har jobbet og bodd i Oslo, Nord-Norge og på Vestlandet. Nå bor hun i Ringsaker kommune, ved Mjøsas bredd. 

Mette har jobbet som teaterregissør, pedagog og scenetekstforfatter ved flere av landets teatre og frie sceniske grupper. Hun har vært leder og regissør i Sampo Teater, teatersjef for SoF teater (nå Teater Vestland) og leder for Norsk Dramatikk Festival. TABU - Maijas odyssé er hennes første roman.

 (foto Trude Ånnevik)

© MBASBOK ISBN 978-82-303-4996-0 1. utgave / 1. opplag 2021

Redaktør: Kristin Delås

Cover og ombrekking: Ida Nygaard

Språkvask: Jorun Husdal

Korrektur: Åshild Husebø.

Markedsføring: Kulturmeglerne AS

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar


TABU - Maijas odyssé


Nyttårsaften 1974 er barndomsvenninnene Anja og Kim sammen med mødrene sine. Det er duka for dramatisk oppgjør om tabuer fra fortida. Avsløringene endrer synet de har på mødrene og på hverandre: Jeg unngikk å se Kims hemmelighet. Vi som overlevde barndommen, fordi vi hadde hverandre. Vi, som var blodssøstre. Hvordan er det mulig?

TABU - Maijas odyssé er en tidsfabel, sett med blikket til avdøde Maija og finsknorske Anja. I etterkrigstidas bohempregede kunstnermiljø i Norden, især Oslo, finnes tabuer som Kim og Anja blir sterkt preget av. De påvirkes også av femtitallets kjønnsrollemønster, en arv som krasjer med sekstitallets opprør og syttitallets kvinnekamp. Forfatteren inviterer leseren på innsiden av et miljø som får har tilgang til. Kulissene i boka er storslagne, med detaljrike beskrivelser av kunstnermiljøet i Oslo. Boka har fargerike bilder fra kafélivet på de kjente vannhullene: Kunstnernes Hus, Theatercaféen, Lorry og Club 7. 

Historien er formidlet gjennom et radikalt bokmål som passer tema og tidskoloritt.

Romanen reiser i tid så vel som sted. Kim vokser opp i den nyetablerte drabantbyen Lambertseter og er innflytter som alle andre. Anja opplever en tokulturell tilværelse uten klassetilhørighet på Strømmen, og møter pulserende musikkliv og viktige politiske diskusjoner på Lillestrøm.

PERSONVERN

Intrigen i boka bygger på en sann historie. Sentralt er to mødre, deres døtre, og en kunstnerkjendis på 60-tallet, som begikk overgrep i det skjulte. De rundt ham var blendet av hans berømmelse og derfor blinde for det som han gjorde. Overgriperen lever ikke lenger, ettermælet er ærerikt. Jeg har prøvd å utforske hvordan det ble sånn og fremdeles er sånn. Hvorfor ser vi ikke barnet? Jeg støtte på mange historier i gravearbeidet, både artige og uartige. Dermed ble det romanen en odyssé. Men sentralt er denne tematikken. En av fem jenter er seksuelt misbrukt i barndommen. En av fjorten gutter.

OMTALER

«Tabu - Maijas odyssé» er ein velskrevet roman, som skildrer kunstnermiljøet på ein utmerket måte. Brantzeg har tatt opp mange gode og viktige temaer, og er ei bok til ettertanke, på alle måtar. Dette er ei bok eg kan anbefale videre. Vél utført bokdebut!

- BOKBLOGGER.COM

Intenst levende om unge jenter som blir til kvinner i et kunstnermiljø som ikke sparer noen.

- Forfatter Merete Morken Andersen.

Mette Brantzegs Tabu er både en mor-datter-roman og en oppvekstroman. Hele fortellingen er finurlig innvevd i et fargerikt finsk bakteppe med vinterkrig og teater, mystikk og flatfyll, sauna og synske kvinner. Lagt til femtitallets Norge der folk har krig og etterkrigstid stadig i friskt minne.

Bokas hovedtema er overgrep mot barn, noe som på den tida var et større tabu enn det er nå. Da var det et ikke-tema. Mange visste, men ingen snakket.

Kulissene i boka er storslagne. En detaljrik beskrivelse av kunstnermiljøet i femtitallets Oslo. I glimt ser vi Claes Gill, Einar Skjæråsen, Martin Luther King, Kong Olav og Aksel Sandemose. Boka har fargerike bilder fra kafélivet på de kjente vannhullene: Kunstnernes Hus, Theatercaféen, Lorry, Club 7. Theatercaféhovmesteren som stiller stormen på Bunnefjorden er min favoritt.

Dette er en forestilling du ikke kan forlate. Under lesningen føler du deg til tider som de finske soldatene som blir underholdt av Kaisas teatertrupp ved fronten: «Vi spilte på tross av bomberegnet. Vi startet klokka åtte og spilte fram til klokka tre om natta. Publikum måtte ned i tilfluktsrommene femten ganger. Men ingen forlot forestillinga.»

- Tidligere bibliotekdirektør for Universitetsbiblioteket i Bergen, Ole Gunnar Evensen

Det har vært en fornøyelse å lese boka di! Særlig delen som omhandler Finland er fantastisk skrevet. Det er knapt et ord eller en mening der som er overflødig, språket er stringent, men mettet. Vidunderlig!» .. «Det er jo ikke min oppgave som akkurat språkvasker å «anmelde boka», men den er så full av godt og spennende språk, er usentimental på en rørende måte, og den forteller parallelt en del av norsk kulturhistorie som ikke er åpenbar for allmennheten, ..

- Språkvasker Jorun Husdal.

Tabu - Maijas odyssé - for lesere som vil la seg bevege.

Forlag: MBASBOK. Forfatterplattform: BoldBooks AS. Distribusjon: Forlagssentralen AS

En tidsfabel i nordisk ramme.

 "Passasjer i boka er inspirert av mine foreldre. De traff hverandre i Stockholm. De var begge unge under krigen, dvs. den annen verdenskrig, finlandskrigen og fortsettelseskrigen. Siden jeg har skrevet inn historiske og kulturelle begivenheter som har skjedd i virkeligheten, og i og med at personene i boka flytter på seg, er Norden blitt en arena. Stockholm var mange norske kunstneres hjem under krigen. Faren min var blant dem og skrev derfra. Mora mi var bare sytten da hun først deltok i finlandskrigen, som lotte og skuespiller. I ungdommen oppholdt hun seg flere steder i Finland, ikke bare i Helsinki. En annen romanperson flytter til København. Slik er Norden med i romanen, som geografisk område og som en del av tidsånden. Norden, i samisk perspektiv, i Sápmi, er uten de nasjonale grensene. Jeg forestiller meg at samholdet Norden under og etter krigen hadde noe av dette grenseløse i seg." 

- Mette Brantzeg.

Våre kunder

Vi kan ta din hjemmeside til neste nivå