Roman med en skarp utforskning av dagsaktuelle temaer som kjendisdyrkelse, kroppspress og urett som begås i det skjulte.

 TABU – Maijas odyssé

NY ROMAN  - nå også som paperback. Se video!

https://vimeo.com/728023941

Mette Brantzeg er fra Strømmen, har jobbet og bodd i Oslo, Nord-Norge og på Vestlandet. Nå bor hun i Ringsaker kommune, ved Mjøsas bredd. 

Mette har jobbet som teaterregissør, pedagog og scenetekstforfatter ved flere av landets teatre og frie sceniske grupper. Hun har vært leder og regissør i Sampo Teater, teatersjef for SoF teater (nå Teater Vestland) og leder for Norsk Dramatikk Festival. TABU - Maijas odyssé er hennes første roman.

 (foto Trude Ånnevik)

© MBASBOK ISBN 978-82-303-4996-0 1. utgave / 1. opplag 2021

Redaktør: Kristin Delås

Cover og ombrekking: Ida Nygaard

Språkvask: Jorun Husdal

Korrektur: Åshild Husebø.

Markedsføring: Kulturmeglerne AS

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar

TABU - Maijas odyssé ble i 2022 innkjøpt av den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur i Norsk Kulturråd. Nå nærmer det seg slutten på 1.opplag

👉 På tide med et #metoo for barn?

I #metoo kan både kvinner og menn varsle anonymt. De er sikret et personvern. Om man skal tro jenta Dylan i Allen vs Farrow skjedde det motsatte. Hun måtte fortelle om overgrep begått av den berømte faren sin gang på gang, i flere rettsinstanser. Hennes traume ble forsterket, ifølge denne tv-dokumentaren.

Overgrepene i TABU - Maijas odyssé snakker ingen om. Ikke jenta som utsettes. Ikke de voksne rundt. Ikke mødrene heller. Slettes ikke da, på femtitallet, da ville de færreste se, høre eller si. Dette er en av de store fortielsene i romanen min. Og den vokser og vokser. Elefanten i rommet blir bare større og større.

Jeg utforsker hvordan fortielsen har med kultur og holdninger å gjøre. Holdningene må også ha omfattet kvinner, de som ikke ga sitt samtykke, men som heller ikke våget si fra. Det fantes ikke #metoo da. Hverken for kvinner, menn eller barn.

Er du en av dem som lurer på hvorfor utsatte barn er vanskelig å få øye på?

♀️ En av fem jenter er utsatt

♂️ En av fjorten gutter er utsatt

Om noe kan lette på tabuet, for det finnes ennå, kan det å sette ord på være et første steg. Barn har ofte andre språk enn ord. Det finnes flere fagmiljø med kompetanse om dette. 

Romanen beskriver hvordan blikket fra andre kan forme identiteten til barn og unge mennesker, og hva som må til for å fri seg fra det.

Intrigen bygger på en sann historie om et barn som blir utnyttet og misbrukt av en voksen.

Forholdet mellom mødre og døtre står sentralt. «Hele fortellingen er finurlig innvevd i et fargerikt finsk bakteppe med vinterkrig og teater, mystikk og flatfyll, sauna og synske kvinner.»

Hovedhandlingene er lagt til kunstner -og bohem-miljøet i Oslo på femti-seksti-syttitallet. Til kulissene i boka hører kafélivet i de kjente vannhullene Kunstnernes Hus, Theatercaféen, Lorry og Club 7.

I boka reises spørsmål om hva som får voksne til å forgripe seg på svært unge jenter og gutter. Hvordan overlever det overgrepsutsatte barnet? Hvorfor er det ingen som oppdager det?

Bokbloggen gir romanen terningkast fem:

"Brantzeg innlemmer historiske korrekte navn og faktaopplysninger i historien, noko som skaper eit realistisk bilete på at dette faktisk har skjedd. Og kanskje noko av det er sant? Når det spørsmålet dukker opp, har forfattar gjort ein strålende jobb med å viske bort den berømte grensa med fri dikting og røverhistorie, eller med sannhet i bunn." Les flere omtaler lenger ned på siden.

TABU - Maijas odyssé - handling.

Kim vokser opp i den nyetablerte drabantbyen Lambertseter og er innflytter som alle andre. Anja opplever en tokulturell tilværelse uten klassetilhørighet på Strømmen, og møter pulserende musikkliv og viktige politiske diskusjoner på Lillestrøm. De er venninner fra barnsbein av.

Leseren møter Kim og Anja i 1974, begge unge kvinner på tjueto år. De feirer nyttårsaften med mødrene sine. Det er duka for dramatisk oppgjør om tabuer fra fortida. Avsløringene endrer synet de har på mødrene og på hverandre: Jeg unngikk å se Kims hemmelighet. Vi som overlevde barndommen, fordi vi hadde hverandre. Vi, som var blodssøstre. Hvordan er det mulig?

INTRIGEN bygger på en sann historie.

 

OMTALER

«Tabu - Maijas odyssé» er ein velskrevet roman, som skildrer kunstnermiljøet på ein utmerket måte. Brantzeg har tatt opp mange gode og viktige temaer, og er ei bok til ettertanke, på alle måtar. Dette er ei bok eg kan anbefale videre. Vél utført bokdebut!

- BOKBLOGGER.COM

Intenst levende om unge jenter som blir til kvinner i et kunstnermiljø som ikke sparer noen.

- Forfatter Merete Morken Andersen.

Mette Brantzegs Tabu er både en mor-datter-roman og en oppvekstroman. Hele fortellingen er finurlig innvevd i et fargerikt finsk bakteppe med vinterkrig og teater, mystikk og flatfyll, sauna og synske kvinner. Lagt til femtitallets Norge der folk har krig og etterkrigstid stadig i friskt minne.

Bokas hovedtema er overgrep mot barn, noe som på den tida var et større tabu enn det er nå. Da var det et ikke-tema. Mange visste, men ingen snakket.

Kulissene i boka er storslagne. En detaljrik beskrivelse av kunstnermiljøet i femtitallets Oslo. I glimt ser vi Claes Gill, Einar Skjæråsen, Martin Luther King, Kong Olav og Aksel Sandemose. Boka har fargerike bilder fra kafélivet på de kjente vannhullene: Kunstnernes Hus, Theatercaféen, Lorry, Club 7. Theatercaféhovmesteren som stiller stormen på Bunnefjorden er min favoritt.

Dette er en forestilling du ikke kan forlate. Under lesningen føler du deg til tider som de finske soldatene som blir underholdt av Kaisas teatertrupp ved fronten: «Vi spilte på tross av bomberegnet. Vi startet klokka åtte og spilte fram til klokka tre om natta. Publikum måtte ned i tilfluktsrommene femten ganger. Men ingen forlot forestillinga.»

- Tidligere bibliotekdirektør for Universitetsbiblioteket i Bergen, Ole Gunnar Evensen

Det har vært en fornøyelse å lese boka di! Særlig delen som omhandler Finland er fantastisk skrevet. Det er knapt et ord eller en mening der som er overflødig, språket er stringent, men mettet. Vidunderlig!» .. «Det er jo ikke min oppgave som akkurat språkvasker å «anmelde boka», men den er så full av godt og spennende språk, er usentimental på en rørende måte, og den forteller parallelt en del av norsk kulturhistorie som ikke er åpenbar for allmennheten, ..

- Språkvasker Jorun Husdal.

Forlag: MBASBOK. Forfatterplattform: BoldBooks AS. Distribusjon: Forlagssentralen AS

En tidsfabel i nordisk ramme.

 Forfatteren skriver: "Passasjer i boka er inspirert av mine foreldre. De traff hverandre i Stockholm. De var begge unge under krigen, dvs. den annen verdenskrig, finlandskrigen og fortsettelseskrigen. Siden jeg har skrevet inn historiske og kulturelle begivenheter som har skjedd i virkeligheten, og i og med at personene i boka flytter på seg, er Norden blitt en arena. Stockholm var mange norske kunstneres hjem under krigen. Faren min var blant dem og skrev derfra. Mora mi var bare sytten da hun først deltok i finlandskrigen, som lotte og skuespiller. I ungdommen oppholdt hun seg flere steder i Finland, ikke bare i Helsinki. En annen romanperson flytter til København. Slik er Norden med i romanen, som geografisk område og som en del av tidsånden. Norden, i samisk perspektiv, i Sápmi, er uten de nasjonale grensene. Jeg forestiller meg at samholdet Norden under og etter krigen hadde noe av dette grenseløse i seg." 

- Mette Brantzeg.

Våre kunder

Vi kan ta din hjemmeside til neste nivå